Odwodnienie terenów Zarabia coraz bliżej realizacji

Odwodnienie terenów Zarabia coraz bliżej realizacji
Gmina Dobczyce, reprezentowana przez burmistrza Tomasza Susia, podpisała umowę z firmą INSTBUD Stanisław Boguta sp. j., reprezentowaną przez Pana Szymona Bogutę, na realizację dwóch zadań w ramach inwestycji mającej na celu odwodnienie terenów ul. Zarabie. W podpisaniu umowy udział wzięli także zastępca burmistrza Edyta Podmokły oraz kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce Konrad Skiba.
 
Całe przedsięwzięcie w zakresie odwodnienia Zarabia podzielone został na kilka części – zadań, gdzie dla części nr 3 tj. przebudowy rowu przy ul. Nowowiejskiej od ronda do ul. Laskowej, umowa z wykonawcą została podpisana końcem lipca.
 
W ramach zawartych teraz umów zrealizowane zostaną kolejne dwie części. Będą to:
  • budowa kolektora wód opadowo-roztopowych oraz kanałów bocznych wraz wylotem kolektora do rowu otwartego wykonanego w 2019 r. (część 1) na kwotę ponad 2,8 mln zł;
  • budowa kolektora do grawitacyjnego odpływu wód powierzchniowych (początek przy DW 967 ul. Zarabie z wylotem wód opadowych do rowu odwadniającego w Parku Miejskim z ujściem do rzeki Raby) i budowa przepustu na rowie „C” w ciągu ścieżki pieszej wzdłuż rz. Raby. (część 5) na kwotę prawie 1,5 mln zł.
Jak podkreślał podczas podpisania umów burmistrz Tomasz Suś, była to długo wyczekiwana i strategiczna inwestycja. - Podpisujemy dziś umowy dotyczące odwodnienia sieci rowów i cieków odwadniających w kompleksie Dobczyce - Zarabie. Pamiętając powodzie i podtopienia, jakie dawały się we znaki mieszkańcom tego terenu i przedsiębiorcom, już w ubiegłym roku podjęliśmy decyzję, że dołożymy wszelkich starań, aby ludzie i przedsiębiorcy czuli się bezpiecznie na terenie Zarabia. Podjęliśmy decyzję, że na to zadanie będziemy składać wnioski do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, aby pozyskać na ten cel środki zewnętrzne, co nam się udało.

Galeria: 

Odwodnienie terenów Zarabia coraz bliżej realizacji