Od października rozpocznie funkcjonowanie Środowiskowy Dom Samopomocy

Od października rozpocznie funkcjonowanie Środowiskowy Dom Samopomocy

W październiku w odnowionych wnętrzach starej szkoły przy ul. Jagiellońskiej rozpocznie funkcjonowanie Środowiskowy Dom Samopomocy. Celem jego działalności będzie pomoc i adaptacja do życia w środowisku rodzinnym i społecznym osobom z zaburzeniami psychicznymi, które potrzebują pomocy w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych, a w szczególności zwiększenie ich zaradności i samodzielności życiowej.

ŚDS otwarty będzie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Uczestnikiem domu może zostać osoba powyżej 18. roku życia, która została do niego skierowana na podstawie decyzji Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wniosek o skierowanie do ŚDS-u składa się do MGOPSu, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychologicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

W Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej realizowane będą zajęcia w pracowniach tematycznych m.in. kulinarnej, plastycznej, rehabilitacyjnej oraz sali doświadczeń.

Wszelkich informacji oraz pomoc w składaniu wniosków otrzymać można u Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach Jolanty Mazurkiewicz pod nr tel. 12 37-21-714.

Projekt realizowany jest w ramach programu „Za Życiem”, w ramach którego Gmina Dobczyce pozyskała dofinansowanie na wykonanie I etapu remontu starej szkoły oraz podjęcie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.