Ocalić od zapomnienia Dobczyckie opowieści zatrzymane w trzasku migawki fotograficznej

• Przywołajmy wspomnienia zainspirowane fotografią.
• Wspomnienia rodowitych Dobczycan.
• Opowieści ludzi, dla których ziemia dobczycka stała się ważnym przystankiem życiowym i tych, którym kojarzy się
z ciekawymi wydarzeniami i miłymi chwilami spędzonymi
w gronie bliskich osób.
• Wspólnie przywołajmy w pamięci znaczące postaci, anegdotyczne i warte utrwalenia wydarzenia.
• Razem stwórzmy opowiadania, które nas wzruszą i będą napawały optymizmem przyszłe pokolenia Dobczycan
i miłośników miasta.
Opowiadania – do lat 80. XX wieku – nie muszą być dosłownie związane z fotografią, zdjęcie może stanowić inspirację do opowiadania.
Opowieść nie powinna przekroczyć jednej strony A4. 
Prace prosimy nadsyłać na adres e-mail: wspomnienia.dobczyce@gmail.com lub na adres Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych ISPINA: 32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 1 do końca sierpnia 2012 roku.
Jeśli nie dysponujecie Państwo fotografią ilustrującą opowiadanie postaramy się wykorzystać zdjęcia ze zbiorów będących w naszym posiadaniu.