Nowy sprzęt komputerowy trafił do szkół podstawowych

grupa ludzi stojąca na tle białej ściany. Przed nimi stoją dwa czarne komputery

23 komputery typu All in One trafiły do wszystkich szkół podstawowych w gminie Dobczyce. Burmistrz Tomasz Suś przekazał zakupiony sprzęt na ręce dyrektorów placówek. „Cieszę się, że nasze szkoły z każdym rokiem bogacą się o kolejny sprzęt komputerowy, który służy zarówno uczniom jak i nauczycielom, usprawnia proces edukacyjny i pozwala sprostać wyzwaniom coraz bardziej skomputeryzowanej edukacji” – powiedział burmistrz Tomasz Suś. „Kupiony w ostatnich latach, w ramach różnych projektów, sprzęt cyfrowy pozwoli też lepiej przygotować nasze placówki na ewentualną konieczność ponownej nauki zdalnej” – dodał burmistrz. Komputery przekazane dyrektorom wszystkich siedmiu szkół podstawowych zakupione zostały w ramach projekt Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 1 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Jest to trzeci projekt grantowy, zrealizowany przez gminę Dobczyce. W tym roku zakończył się Grant 2, dzięki któremu Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach doposażona została w sprzęt cyfrowy o wartości 90 000 zł. We wszystkich siedmiu szkołach realizowano też Grant 3, w ramach którego w każdej placówce odbywały się zajęcia wyrównawcze, wyjazdy oraz ciekawe projekty edukacyjne.

Pozyskane dofinansowanie i realizacja zadań grantowych mają na celu zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów.

 

 

 

 

Galeria: 

kartonowe pudła