Nowy element rekreacyjno-sprawnościowy na placu zabaw przy ul. Szkolnej

metalowe poręcze umocowane na placu zabaw. rurki tego urządzenia mają kolor czerwoy bądź szary

Na placu zabaw przy ul. Szkolnej pojawił się nowy element rekreacyjno-sprawnościowy, który dodatkowo uatrakcyjnił to miejsce. Wykonana inwestycja jest częścią większego zadania, którego celem jest doposażenie placów zabaw i terenów rekreacji na terenie gminy Dobczyce. 

  • Zadanie to opiewa na kwotę 84 815,00 zł.

 

Galeria: 

element metalowy na placu zabaw