Nowoczesny sprzęt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dobczycach

na zdjęciu sala rehabilitacyjna w ŚDS w której zamontowany jest nowy podnośnik, przy podnośniku stoją od lewej pani rehabilitantka, kierownik ŚDS Agata Wolska i burmistrz Tomasz Suś

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dobczycach zyskał nowoczesny sprzęt – podnośnik sufitowy i profesjonalną bieżnię. To urządzenia, które pozwolą na wprowadzenie nowych form aktywności oraz wzbogacą ofertę usług dla uczestników. Podnośnik zwiększa komfort podopiecznego, a przede wszystkim jego bezpieczeństwo. Urządzenie stabilnie utrzymuje i przenosi pacjenta, nie narażając go na upadki. Nowy sprzęt zdecydowanie ułatwi pracę pracownikom ŚDS-u, zajmującym się opieką nad osobami niesamodzielnymi. Na zakup urządzeń dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobczycach gmina Dobczyce pozyskała dofinansowanie z Fundacji ORLEN. Nowoczesny sprzęt umożliwi wykonywanie wielu ćwiczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego podopiecznego, pozwoli na wprowadzenie nowych form aktywności oraz zwiększy komfort i bezpieczeństwo podczas zajęć.

Galeria: 

na zdjęciu sala rehabilitacyjna  w ŚDS w której zamontowany jest nowy podnośnik, przy podnośniku stoi kierownik ŚDS Agata Wolska i burmistrz Tomasz Suś
na zdjęciu sala rehabilitacyjna  w ŚDS w której zamontowany jest nowy podnośnik, przy podnośniku stoi pani rehabilitantka