Nowe stanowisko w urzędzie utworzone z myślą o wsparciu stowarzyszeń

tabliczka informująca przy drzwiach wejściowych do pokoju, gdzie mieści się stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Gmina Dobczyce znana jest z aktywności mieszkańców. Nic więc dziwnego, że działa tu ponad 50 stowarzyszeń, realizujących ciekawe projekty edukacyjne, kulturalne i sportowe. Z myślą o wsparciu stowarzyszeń, w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce utworzone zostało stanowisko do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pani Joanna Braś, która wcześniej pracowała w sekretariacie Burmistrza, będzie pomagać w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, innych niż budżet Gminy.
Będzie również informować o dostępnych źródłach finansowania pochodzących z sektora prywatnego i innych funduszach publicznych, a także przeprowadzać otwarte konkursy ofert z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, które corocznie ogłasza Urząd Gminy i Miasta Dobczyce.

Galeria: