II Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich w Dobczycach

Stowarzyszenie "Dobczycki Klub Europejski" oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach serdecznie zapraszają na II Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich "Dobczyce 2014", który odbędzie się w dniach 07-08.06.2014 w hali sportowej Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach (ul. Szklona 43). Swoją obecność zapowiedziały pary z 20 klubów tanecznych z całej Polski.

Wypaśnie w Dobczycach

Dostojne, przepiękne, dumnie prezentujące się kozy przeszły, ku uciesze widzów, w niedzielne popołudnie (25 maja) ulicami miasta Dobczyce w II Paradzie Najpiękniejszych Kóz Dobczyckiego Wypasu 2014. Kolumnę prowadziła  Orkiestra Dęta OSP Dobczyce oraz mażoretki. W tym roku trasa biegła z ulicy Podgórskiej prze Rynek, ulicą Witosa, Szkolną na Błonia przy RCOS.

Kręgi betonowe

Gmina Dobczyce posiada kręgi betonowe zbrojone 800x1000 pochodzące z wymienionych kanalizacji opadowych. W przypadku zainteresowania proszę o składanie pisemnych ofert do dnia 26.05.2014 r. do godz. 1500 w biurze obsługi klienta Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.

Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy

BURMISTRZ GMINY        i         MIASTA       DOBCZYCE

przeznacza do wydzierżawienia na cele uprawy rolnej, nieruchomość położoną w Dobczycach, oznaczoną jako działka nr 2729 o powierzchni 0.7152 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą  KR2Y/00017756/4.
Dzierżawa na czas oznaczony do dnia 31.05.2016 r.

Roczny czynsz dzierżawny gruntu ustala się w wysokości 143,00 (sto czterdzieści trzy) złotych plus VAT zgodnie ze stawką procentową obowiązującą w dniu powstania obowiązku podatkowego.

Strony