Przetarg - sprzedaż nieruchomości położonych w Dobczycach

BURMISTRZ GMINY i MIASTA DOBCZYCE ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż: niezabudowanej nieruchomości położonej w Dobczycach przy ulicy Garncarskiej, oznaczonej jako działka nr 1544/2 o powierzchni 0.3436 ha oraz nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej działkami nr 941/30, 941/31, 941/33 o łącznej powierzchni 0.0803 ha, zabudowanej budynkiem hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni użytkowej 259,5 m2

Żyj zdrowo i aktywnie w ramach Programu „Działaj lokalnie” w Stadnikach – zajęcia ruchowe i edukacja prozdrowotna dla córek, mam i babć

Od początku września w Szkole Podstawowej w Stadnikach przy dźwiękach muzyki ćwiczą mamy i córki. Co tydzień odbywają się tu bezpłatne zajęcia pilates oraz zumby, zorganizowane w ramach projektu „Żyj zdrowo i aktywnie – zajęcia ruchowe i edukacja prozdrowotna dla dzieci, mam  i babć”. I Ty możesz przyłączyć się w każdej chwili. Zajęcia odbywają się w każdy wtorek o 18 - zajęcia pilates i w czwartek o godz. 18 - zumba. Zajęcia są bezpłatne. Odbywają się na sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Stadnikach.

XLVI sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

XLVI sesja Rady Miejskiej w Dobczycach odbędzie się 20 listopada 2013  roku  o godz. 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo Sportowym  w Dobczycach

Porządek obrad:

      1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

      2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

      3. Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dobczycach i  bieżących spraw gminy w okresie między sesyjnym .

Zapraszamy na spotkanie pt. „Ocalić od zapomnienia dawną historię, kulturę naszego LGD”

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Siepraw, Dobczyce, Raciechowice, Wiśniowa, Pcim, które wchodzą w obszar działania Stowarzyszenia LGD Turystyczna Podkowa na spotkania aktywizujące o charakterze informacyjno-kulturalnym pt: „Ocalić od zapomnienia dawną historię, kulturę naszego LGD”

Spotkania te poświęcone będą historii II Wojny Światowej na terenie obszaru LGD Turystyczna Podkowa.

Strony