Niepełnosprawni z gminy Dobczyce będą mieli autobus dostosowany do ich potrzeb

Gmina Dobczyce, za pośrednictwem Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce, pozyskała dofinansowanie do zakupu 20-osobowego autobusu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Pracownicy urzędu odebrali dziś pojazd, który już wkrótce będzie do dyspozycji mieszkańców gminy.
Z autobusu będą korzystać przede wszystkim uczniowie niepełnosprawni, w szczególności osoby mające problemy z poruszaniem się, korzystający z wózka inwalidzkiego, dojeżdżający do szkół i placówek szkolno-wychowawczych oraz podopieczni Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Myślenicach, którym gmina ma obowiązek zapewnić dowóz. Takich osób w gminie Dobczyce jest aktualnie 18. Z nowego autobusu skorzystają również podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy, który funkcjonuje w Dobczycach od 2020 roku.
Pojazd wyposażony został we wszelkie udogodnienia, w tym w dwa miejsca na wózki inwalidzkie.
Burmistrz Tomasz Suś podkreśla, że zakup autobusu podyktowany był przede wszystkim coraz większą ilością osób potrzebujących pomocy ze strony gminy.
"Naszym celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej optymalnych warunków do nauki w szkołach działających na terenie gminy, jak również możliwości kształcenia w szkołach średnich i innych placówkach oświatowych poza terenem gminy. Chciałbym również, żeby wszyscy mieszkańcy gminy Dobczyce, bez względu na swoje ograniczenia, mieli możliwość pełniejszego uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym gminy" - dodaje burmistrz.
Projekt dofinansowany został w 60% ze środków PFRON w ramach "Programu wyrównywania Różnic miedzy Regionami III".
Realizatorem Projektu jest Powiat Myślenicki, a Gmina Dobczyce jest jego Beneficjentem.
Koszt zakupu autobusu to 297 045,00 zł, w tym 178 227,00 zł zrefundowane ze środków PFRON

Galeria: