Nawet 5 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich

Pomoc dla KGW

Ruszył nabór wniosków o pomoc finansową dla Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w ARiMR. Warunkiem otrzymania dotacji także w tym roku jest rozliczenie uprzednio uzyskanej pomocy.️ Będzie ona przyznawana do wyczerpania środków. Na ten cel przeznaczono kwotę 40 mln zł. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju weszło w życie i mówi o tym, że pomoc będzie mogła być przyznawana Kołu raz w roku i trzeba będzie ją wykorzystać do 31 grudnia roku, w którym została przyznana.

Stawki pozostają bez zmian i są zależne od liczby członków w kole. Pieniądze wypłacać będzie ARiMR niezwłocznie po dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy. Wnioski będzie można złożyć nie później niż do 31 października.

Tekst rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/827
Wniosek o przyznanie pomocy znajdziecie tutaj: https://bit.ly/2JlRhGQ lub w załączniku poniżej.

Źródło: Małopolski Oddział Regionalny ARiMR