Narada z przedstawicielami jednostek OSP z powiatu myślenickiego

narada pspW sobotę 18 marca w remizie OSP Myślenice Dolne Przedmieście miała miejsce narada z przedstawicielami jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu myślenickiego, której organizatorem była Komenda Powiatowa PSP w Myślenicach. Na spotkaniu Gminę Dobczyce reprezentowali burmistrz Paweł Machnicki oraz przedstawiciele jednostek z prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Marcinem Adamskim.

Celem narady było podsumowanie rocznej działalności komendy, w tym omówienie przyznanych w 2016 r. dotacji dla poszczególnych jednostek na realizację zadań, takich jak: zapewnienie gotowości bojowej, czy przygotowanie jednostek do działań ratowniczo-gaśniczych.

Przedstawione zostały również zadania, które realizowane będą w 2017 roku, ze szczególnym uwzględnieniem dalszego kształcenia druhów i doskonalenia ich umiejętności. Sporo czasu poświęcono również tematowi bezpieczeństwa strażaków oraz wymogom i aspektom prawnym stawianym funkcjonującym jednostkom.

Przypomnijmy, że w Gminie Dobczyce funkcjonuje 13 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, które realizują zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa. Niezwykle ważne jest by jednostki te były odpowiednio wyposażone, wyszkolone, a także utrzymane w ciągłej gotowości bojowej. W minionym roku z budżetu Gminy przeznaczone zostało w sumie 1 773 844,92 zł na utrzymanie jednostek w gotowości oraz na inwestycje, częściowo finansowane również z funduszu sołeckiego.

Wykonane inwestycje to: budowa boksów garażowych dla OSP Dobczyce, ocieplenie boksu garażowego OSP w Stojowicach, dokończenie budowy boksów garażowych oraz położenie kostki OSP w Nowej Wsi, modernizacja boksów garażowych oraz wykonanie bram garażowych OSP w Sierakowie, wykonanie dojazdów do boksów garażowych i placu do ćwiczeń bojowych OSP w Stojowicach, dofinansowanie do zakupu zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Sieraków, zakup samochodu GBA dla OSP w Rudniku oraz zakup samochodu pożarniczego dla OSP Skrzynka.

Jednostki OSP z naszej Gminy wspierają i same organizują również liczne wydarzenia. W ubiegłym roku zabezpieczyły duże imprezy oraz zadbały o bezpieczeństwo podczas Światowych Dni Młodzieży. Delegacje i sztandary OSP są również obecne podczas ważnych uroczystości państwowych.

Zdjęcia: Myślenice iTV

Galeria: 

Narada z przedstawicielami jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu myślenickiego
Narada z przedstawicielami jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu myślenickiego
Narada z przedstawicielami jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu myślenickiego