Nagrody Burmistrza w Dziedzinie Oświaty uroczyście wręczone

Uroczyste rozdanie Nagród Burmistrza w Dziedzinie Oświaty

Mówi się, że "najlepsi nauczyciele to tacy, którzy powiedzą ci gdzie patrzeć, ale nie powiedzą ci co widzieć". 14 października, w Dniu Edukacji Narodowej burmistrz Tomasz Suś spotkał się z nauczycielami z gminy Dobczyce by podziękować im za trud, który wkładają w pracę i kształtowanie młodych ludzi, pokazują im drogę do wiedzy i czuwają nad tym by korzystali z niej, wykorzystując potencjał, który w nich drzemie.

Byłoby pięknie gdybyśmy mogli się dziś tu spotkać przy pełnej sali, wspólnie z waszymi wychowankami, bo przecież cała praca, którą wykonujecie jest właśnie dla nich. Cieszę się, że chociaż w tak symboliczny sposób mogę wam podziękować za ten trud i zaangażowanie, szczególnie w tej trudnej i nowej dla wszystkich rzeczywistości. - powiedział burmistrz Tomasz Suś.                 

W roku 2020 nagrodzonych zostało 27 nauczycieli ze wszystkich placówek oświatowych gminy Dobczyce. 

Podczas spotkania zgromadzeni mogli wysłuchać krótkiego koncertu i prezentacji umiejętności nauczycieli i wychowanków Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach - pani Leokadii Sochackiej-Lachman, nauczycielki fortepianu w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach, rodzeństwa Natalii Młynarczyk z klasy fletu pani Małgorzaty Brzózki-Miki oraz Witolda Młynarczyka z klasy trąbki pana Ernesta Heksela.

Laureatami tegorocznej Nagrody Burmistrza w Dziedzinie Oświaty zostali :

Agata Wilk-Majka - logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Dobczycach

Małgorzata Jasek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Kornatce       

Magdalena Prusak  - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Kornatce    

Iwona Hujdus - nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym  nr 3 w Dobczycach

Krystyna Kowal-Gruchała - nauczyciel historii, wos-u, wychowania do życia w rodzinie w Szkole Podstawowej nr 2  w Dobczycach       

Jolanta Zelman-Pilch - nauczyciel -katecheta w Szkole Podstawowej nr 2 w Dobczycach

Paulina Lenart - nauczyciel informatyki, techniki, fizyki w Szkole Podstawowej w Brzączowicach

Monika Jasak-Dutkowska - nauczyciel matematyki - Wicedyrektor w Szkole Podstawowej w Brzączowicach

Małgorzata Noworyta - nauczyciel jezyka angielskiego w Szkole Podstawowej w Stadnikach       

Renata Łukasik - nauczyciel wychowania przedszkolnego w  Przedszkolu Samorządowego nr 1 w Dobczycach     

Kazimiera Windak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi  

Danuta Głuś - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Dziekanowicach   

Małgorzata Michalik - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Dobczycach

Katarzyna Nawracaj - nauczyciel historii, języka polskiego, wos-u w Szkole Podstawowej nr 1 w Dobczycach       

Jadwiga Starzak - pedagog w Szkole Podstawowej nr 1 w Dobczycach    

Magdalena Irzyk - p.o. Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dobczycach        

Elżbieta Dąbrowska - Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dobczycach

Małgorzata Bartnik - Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach

Grażyna Kwiecińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzączowicach

Bogdan Czarnik - Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach

Bożena Korzec - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kornatce

Zofia Suder - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

Bernadetta Kańska - Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Stadnikach

Aleksander Płoskonka - Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach

Izabela Spytek - Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobczycach

Elżbieta Matyja - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej  w Stadnikach      

Mariola Grandys - Wicedyrektor w Szkole Podstawowej