Nagrody Burmistrza w dziedzinie kultury przyznane

Nagrody Burmistrza w dziedzinie kultury przyznane

XIII Sesję Rady Miejskiej w Dobczycach rozpoczęło uroczyste wręczenie Nagród Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Przyznawana co roku Nagroda jest wyrazem uznania dla dokonań i zaangażowania w rozwój kultury w gminie Dobczyce. Laureatami tegorocznej Nagrody zostali: Pan Józef Maniecki, Pani Cecylia Frajtag, Pan Piotr Skóra, Pani Beata Czajka-Rolińska, Stowarzyszenie „Konstruktorzy Marzeń”; wyróżnienie za pięcioletnią działalność na dobczyckiej scenie otrzymała również Sekcja Wokalna MGOKiS Dobczyce.

Wszyscy laureaci od lat ubogacają ofertę kulturalną gminy Dobczyce, są inicjatorami licznych projektów, z zaangażowaniem włączają się w rozwój gminy. Są to liderzy, których jak wspomniał burmistrz Tomasz Suś, potrzeba w naszym społeczeństwie. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzmy niesłabnącego optymizmu i zapału.

Józef Maniecki – członek Orkiestry Dętej „Dobczyce” od 1990 r., a od ćwierć wieku dyrygent Zespołu. Orkiestra pod batutą Pana Józefa Manieckiego uświetniała setki uroczystości państwowych, kościelnych czy rozrywkowych. Dowodem ciągłego rozwoju oraz podnoszenia poziomu artystycznego są liczne nagrody i wyróżnienia, a także tegoroczne przyznanie dyrygentowi odznaczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki działalności Pana Józefa Manieckiego 100-letnia historia Orkiestry Dętej „Dobczyce” jest kontynuowana, a zespół z powodzeniem reprezentuje gminę Dobczyce w kraju i poza jego granicami.

Cecylia Frajtag – artysta-plastyk, wolny czas poświęca pracy społecznej i kulturowej. Od pięciu lat wolontariacko prowadzi międzypokoleniowe warsztaty malarskie w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach. Podczas zajęć służy pomocą, wiedzą i dzieli się swoją pasją. Pani Cecylia na przestrzeni lat była inicjatorem wielu wystaw artystycznych, które zagościły m.in. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dobczycach, Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach, czy Galerii Stowarzyszenia „Ispina”. Jako członek Stowarzyszenia ISPINA prowadziła m.in. wakacyjne zajęcia chodnikowe oraz wiele inicjatyw kulturalnych podjętych przez tę organizację.

Piotr Skóra – zawodowo nauczyciel i trener gimnastyki sportowej, który jednocześnie już od ponad dekady aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Gminy Dobczyce. W swoim bogatym życiorysie artystycznym może poszczycić się wspólnym koncertowaniem m.in. z zespołem „Perfect”, Grażyną Łobaszewską czy Renatą Przemyk, a także występami w programach i konkursach muzycznych. Z dobczyckiej sceny znany m.in. z rockowego zespołu „Wiatr Odnowy”, współpracy z Big Bandem „Dobczyce” czy Orkiestrą Dętą „Dobczyce”. Inicjator muzycznych projektów poświęconych pamięci wielkich, polskich artystów m.in. twórczości Andrzeja Zauchy, zespołu Universe, Republiki, Zbigniewa Wodeckiego czy Ryszarda Riedela.                                                                                                                

Beata Czajka-Rolińska – chórzystka i solistka, laureatka konkursów muzycznych, od 2012 r. związana z Dobczycami, gdzie przez kilka lat pracowała jako instruktor wokalny Zespołu Pieśni i Tańca „Dobczyce”, a od 2014 r. prowadzi Sekcję Wokalną MGOKiS Dobczyce. Dzięki zaangażowaniu Pani Beaty Czajki-Rolińskiej, Sekcja Wokalna MGOKiS „Dobczyce” to niezwykle utalentowana międzypokoleniowa grupa ludzi z pasją do muzyki, nieustannie doskonaląca swój warsztat głosowy. Podopieczni Pani Beaty są laureatami wielu nagród i konkursów. Sekcja uświetnia imprezy kulturalne oraz jest organizatorem wydarzeń muzycznych, nad których przebiegiem czuwa Pani Beata Czajka-Rolińska.

Stowarzyszenie „Konstruktorzy Marzeń” –młode stowarzyszenie, które rozpoczęło swoją działalność w 2016 r., początkowo jako grupa nieformalna przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dobczycach. Stowarzyszenie łączy pasjonatów historii i modelarstwa, którzy wspólnie tworzą interesującą ofertę edukacyjną i „żywe lekcje historii”. W 2016 r. grupa zaprezentowała niebagatelnych rozmiarów makietę kolejową – efekt przeprowadzonych warsztatów modelarskich, wizytówkę Stowarzyszenia. „Konstruktorzy Marzeń” dali się poznać jako inicjatorzy i organizatorzy imprez i wydarzeń kulturalnych, w tym niejednokrotnie o charakterze ponadregionalnym i międzynarodowym. Flagową imprezą stało się Święto Flotylli Pińskiej, w tym roku zorganizowane po raz trzeci, ponownie przyciągnęło do Dobczyc delegacje i zainteresowanych z całej Polski, a także Białorusi i Rosji.

Sekcja Wokalna MGOKiS Dobczyce - międzypokoleniowa grupa ludzi, których łączy pasja do śpiewania. Grupa w tym roku świętuje pięciolecie istnienia, a początki jej działalności wiążą się z realizacją projektu „Rozśpiewane Dobczyce”, który odniósł duży sukces, a Sekcja na stałe rozwinęła aktywność w Dobczycach. Sekcja ma za sobą szereg koncertów, a jej członkowie często goszczą na dobczyckiej scenie kulturalnej. Sekcja podnosi warsztat wokalny, rozwija umiejętności, a jednocześnie integruje, co owocuje licznymi nagrodami i wyróżnieniami, których laureatami są jej członkowie.