Nagrody Burmistrza w dziedzinie kultury i sportu przyznane

Nagrody Burmistrza w dziedzinie kultury i sportu przyznane

W Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach miało wczoraj miejsce wręczenie Nagród Burmistrza w dziedzinie kultury i sportu. Celem wydarzenia było wyróżnienie osób, których praca, zaangażowanie i dokonania wpływają na rozwój i promocję Gminy Dobczyce. Wśród tegorocznych laureatów nagrody w dziedzinie kultury nie brakuje animatorów życia kulturalnego, osób działających na rzecz pielęgnowania tradycji i lokalnego dziedzictwa czy osób mogących poszczycić się szczególnymi osiągnięciami. Wysokimi osiągnięciami pochwalić mogą się także zgłoszeni do nagrody sportowcy, którzy reprezentują Gminę Dobczyce podczas zawodów i turniejów. Laureatów obu kategorii wyróżnia przede wszystkim pasja, z którą oddają się pracy w reprezentowanych przez siebie dziedzinach.

Nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury w 2021 roku otrzymali:

  • Pani Maria Topa – przewodnik, kierownik Biura PTTK Dobczyce i Muzeum Regionalnego w Dobczycach, animatorka inicjatyw kulturalnych i projektów mających na celu ochronę lokalnego dziedzictwa;
  • Pan Piotr Przęczek – przewodnik, polonista, od 25 lat współpracujący z Muzeum PTTK w Dobczycach, wiedzą i pasją dzielący się z innymi m.in. poprzez wydawane publikacje czy prowadzone projekty edukacyjne;
  • Pani Joanna Podsadecka – pochodząca z Dobczyc dziennikarka, redaktorka i pisarka; autorka i redaktorka cenionych przez krytyków pozycji literackich, takich jak m.in. „Dasz radę, Ostatnia rozmowa” czy „Gen ryzyka w sobie miał”;
  • Pani Paulina Karp - pedagog, muzyk, aranżer, kierownik muzyczny odnoszącej sukcesy międzynarodowe Kapeli Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce, instruktor muzyczny Zespołu;
  • Pani Katarzyna Dominik – z zawodu historyk, z zamiłowania pisarka, autorka publikacji o lokalnym dziedzictwie, a także  licznych liryków wydanych we własnych tomikach czy antologiach grup literackich.

W gronie laureatów znalazły się także grupy, które kultywują dawne zwyczaje, obrzędy i tradycje kolędnicze pokolenia swoich ojców czy dziadków. Możemy ich spotkać na przeglądach grup kolędniczych, w których zresztą niejednokrotnie odnoszą sukcesy, na noworocznych wydarzeniach kulturalnych, a niekiedy także podczas odwiedzin w naszych domach. W tym roku nagrodzone zostały cztery reprezentujące Gminę Dobczyce grupy: Grupa Kolędnicza „Pasterze” ze Stojowic, Grupa Kolędnicza „Pasterze z Dziadem” z Burletki, Grupa Kolędnicza „Kolęda z Konikiem ze Skrzynki” oraz Grupa Kolędnicza „Szopka z Lalkami” z Dobczyc.

Na promocję Gminy Dobczyce znaczny wpływ mają także osiągnięcia sportowe mieszkańców i reprezentantów dobczyckich klubów i stowarzyszeń. To właśnie za szczególne osiągnięcia w sporcie dedykowana jest Nagroda Burmistrza w dziedzinie sportu. Wśród zgłoszonych w tym roku sportowców, Nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce otrzymali łucznicy, podopieczni Sekcji Łuczniczej MOGKiS Dobczyce oraz Stowarzyszenia Achilles:

  • Karol Kępa - zdobywca II miejsca i tytułu vice-mistrza Polski w Mistrzostwach Polski Juniorów, zawodnik powołany do kadry narodowej juniorów oraz zakwalifikowany do grupy szkolenia olimpijskiego Polskiego Związku Łuczniczego
  • Urszula Pałka – zdobywczyni m.in. I miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów oraz I miejsca  w Mistrzostwach Polski Field

Specjalnymi gratulacjami nagrodzeni zostali także pozostali zgłoszeni sportowcy – łucznicy, których w tym dniu wspierał trener Tomasz Pytlak: Mikołaj Pieniążek, Krystian Marek, Gabriela Kica, Blanka Malinowska oraz siatkarka Karolina Feliks.

Spotkanie było też okazją do podziękowania wspaniałej drużynie Szlachetnej Paczki z rejonu Dobczyce. Podziękowania bezinteresowną pomoc, zaangażowanie i poświęcony czas na rzecz lokalnej społeczności. Za piękny gest wsparcia okazany najbardziej potrzebującym oraz wielkie serce włożone w organizację "Szlachetnej Paczki" w rejonie Dobczyce. – złożył burmistrz Tomasz Suś.

Spotkanie zwieńczył występ Grupy Kolędniczej „Szopka z Lalkami” z Dobczyc, którzy zakolędowali wspólnie z reprezentantami pozostałych grup kolędniczych. Tym oto akcentem, zakończone zostało uroczyste wręczenie Nagród Burmistrza w kulturze i sporcie.

Galeria: 

Nagrody Burmistrza w dziedzinie kultury i sportu przyznane
Nagrody Burmistrza w dziedzinie kultury i sportu przyznane
Nagrody Burmistrza w dziedzinie kultury i sportu przyznane
Nagrody Burmistrza w dziedzinie kultury i sportu przyznane