Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w dziedzinie oświaty

na scenie stoją nagrodzeni nauczyciele z burmistrzem Tomaszem Susiem, wiceburmistrz Edytą Podmokły, kierownikiem CUW Tomaszem Ciętakiem i Sabiną Cygan

14 października każdego roku uroczyście obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. To polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione w 1972 roku. Obchodzone jest w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Dzień Nauczyciela jest okazją do docenienia pracy i zaangażowania tych, którzy poświęcają się kształceniu i wychowywaniu przyszłych pokoleń. W poniedziałek w auli widowiskowej Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego pracownicy oświaty odebrali Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Nagrodzeni nauczyciele to pedagodzy, którzy aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, organizują uczniom dodatkowe zajęcia, przygotowują dzieci do konkursów i olimpiad, systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje.

– Dziękuję Państwu za zaangażowanie i poświęcenie, z jakim wypełniacie swoją misję, zwłaszcza w dzisiejszej niełatwej rzeczywistości. To dzięki Państwa pracy i zaangażowaniu uczniowie zdobywają wiedzę, nabywają nowe umiejętności, odkrywają swoje pasje – mówił burmistrz.

W tym roku, z inicjatywy burmistrza Tomasza Susia nagrodzeni zostali również wszyscy dyrektorzy placówek oświatowych.

– Zarządzanie szkołą to nie tylko odpowiedzialność za uczniów i nauczycieli, ale także za poziom nauczania i realizację inwestycji. Życzę Państwu wielu sukcesów i satysfakcji z podejmowanych działań – dodał burmistrz.  

Nagrody laureatom wyróżnienia wręczył burmistrz Tomasz Suś wraz z zastępcą Edytą Podmokły oraz kierownikiem Centrum Usług Wspólnych Tomaszem Ciętakiem.

Uroczystość uświetnił występ przedstawicieli Szkoły Muzycznej I stopnia im. Franciszka Mireckiego w Dobczycach. Jako pierwsi na scenie wystąpili uczniowie – Jakub Adamowski z klasy fortepianu pani Barbary Gładysz-Wszołek, który wykonał utwór Piotra Dylewskiego „Kurki” oraz Magdalena Drzygiel z klasy gitary pana Marka Brynkusa prezentując utwór "Morelowa Samba" Mirosława Drożdżowskiego. Po pięknych występach zdolnych uczniów dla laureatów zagrali nauczyciele Szkoły Muzycznej. Marek Brynkus - nauczyciel gitary wykonał utwór "Preludium nr 1" Heitora Villa Lobosa, a Konrad Ligas – nauczyciel akordeonu zaprezentował utwór „Tango pour Claude” Richarda Galliano.

W tym roku nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w dziedzinie oświaty otrzymali nauczyciele:

 • Bogusława Suder – nauczyciel przyrody, geografii i matematyki w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi,
 • Iwona Konieczna – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Stadnikach,
 • Lucyna Spytek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Stadnikach,
 • Katarzyna Dyrcz – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Kornatce,
 • Stanisław Maniecki – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Brzączowicach,
 • Agnieszka Kołodziej – nauczyciel języka niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Dobczycach,
 • Urszula Rokosz – nauczyciel informatyki i techniki w Szkole Podstawowej nr 1 w Dobczycach,
 • Iwona Szybowska – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2 w Dobczycach,
 • Łukasz Chanek – nauczyciel informatyki i techniki w Szkole Podstawowej nr 2 w Dobczycach,
 • Katarzyna Strojna – nauczyciel języka niemieckiego i informatyki w Szkole Podstawowej w Dziekanowicach,
 • Jolanta Kaczor – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Dobczycach,
 • Katarzyna Wróbel – psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobczycach,
 • Renata Jaroś – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Dobczycach.

Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce w dziedzinie oświaty otrzymali dyrektorzy:

 • Elżbieta Dąbrowska – dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 w Dobczycach,
 • Iwona Hujdus – dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach,
 • Monika Jasak-Dutkowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzączowicach,
 • Justyna Dudzik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach,
 • Aleksander Płoskonka – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach,
 • Bogdan Czarnik – dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach,
 • Lucyna Motyka – dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi,
 • Bożena Korzec – dyrektor Szkoły Podstawowej w Kornatce,
 • Bernadetta Kańska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Stadnikach,
 • Magdalena Irzyk – dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach,
 • Izabela Spytek – pełniąca obowiązki dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobczycach.