Mróz groźny dla wodomierzy

Uprzejmie informujemy naszych Klientów, że ze względu na utrzymujące się od kilku dni bardzo niskie temperatury, wzrasta ryzyko uszkodzeń wodomierzy. Na awarie narażone są również urządzenia zamontowane bezpośrednio w obrębie zestawów wodomierzowych, a także wewnętrzne, czyli będące w eksploatacji Odbiorcy, instalacje wodne.

W związku z powyższym prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowe zabezpieczenie tych urządzeń i instalacji przed oddziaływaniem niskich temperatur oraz kontrolowanie ich stanu, zwłaszcza gdy znajdują się one w  nieogrzewanych pomieszczeniach lub studniach wodomierzowych.
Pozwoli to Państwu uniknąć awarii lub w przypadku jej wystąpienia zminimalizować skutki i straty finansowe.

Awarie sieci wodociągowej będącej w eksploatacji Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce prosimy zgłaszać pod nr telefonu, numer 12 37-21-762 lub całodobowo 12 27-11-217.