Modernizacja dróg w Brzezowej

modernizacja drogi w Brzezowej

W Brzezowej zmodernizowana została droga odbiegająca od drogi powiatowej w kierunku zalewu. Do tej pory szutrowa nawierzchnia zastąpiona została na odcinku prawie 300 m nawierzchnią asfaltową. Wykonane zostało odwodnienie, a rów umocniono.

Koszt modernizacji drogi to 122 439,53 zł.

Modernizowana jest również droga gminna za starą szkołą w Brzezowej (przez wieś).

Koszt tej inwestycji wyniesie 210 295,16 zł.

Galeria: 

modernizacja drogi w Brzezowej
modernizacja drogi w Brzezowej
modernizacja drogi w Brzezowej
modernizacja drogi w Brzezowej
Droga w Brzezowej za szkołą