Modernizacja boiska w Stojowicach

boisko w Stojowicach
Rozpoczęła się modernizacja wysłużonego boiska w Stojowicach. W ramach inwestycji przewidziane jest m.in. wykonanie nawierzchni poliuretanowej oraz zakup bramek piłkarskich i koszy do koszykówki. Realizacja zadania jest możliwa dzięki pozyskanemu przez Gminę Dobczyce dofinansowaniu w ramach projektu Województwa Małopolskiego „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa MIRS”.
Koszt robót wynosi w sumie 242 035,71 zł, z czego 89 240,00 zł stanowi wspomniane dofinansowanie.