Minister Jerzy Miller z wizytą w Dobczycach

Minister Jerzy Miller z wizytą w Dobczycach

W niedzielę 30 października 2011r. z nieoficjalną wizytą do Dobczyc przybył Jerzy Miller – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Spotkanie, w którym uczestniczyli Jerzy Miller, Marcin Pawlak – Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Paweł Machnicki, jego zastępca oraz Włodzimierz Juszczak – Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Dobczycach, poświęcone było inwestycjom prowadzonym w gminie Dobczyce oraz rządowemu projektowi pn. „Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”.
Minister Miller odwiedził strefę przemysłową w Dobczycach, w której realizowane jest zadanie związane z ochroną przed powodzią oraz obejrzał postępy na dwóch  kluczowych dla gminy inwestycjach – obwodnicy Dobczyc i Regionalnego Centrum Oświatowo Sportowego. 
Pan Miller, który przyjechał przed umówioną godziną, we własnym zakresie skontrolował również jak postępują prace remontowe na ul. Cegielnianej, która w 2009 roku została zniszczona przez powódź i której odbudowa dofinansowana jest z budżetu państwa – podkreślił burmistrz Marcin Pawlak. 

Galeria: 

Minister Jerzy Miller z wizytą w Dobczycach