Mieszkańcy, którzy nie otrzymali worków mogą je odebrać w urzędzie lub u sołtysów

Od 1 lipca br. zaczął obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami. Z nieruchomości zamieszkałych w gminie Dobczyce odpady komunalne odbierane są przez Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. Kraków. Firma ta ma wyposażyć każde gospodarstwo domowe w pojemniki i worki na odpady zmieszane oraz worki kolorowe  na odpady segregowane. Pojemność i ilość  kontenerów uzależniona jest od ilości osób w danym gospodarstwie, określonych w złożonej do urzędu gminy deklaracji.

Niestety do dnia dzisiejszego nie wszystkie gospodarstwa domowe zostały wyposażone w pojemniki i worki.  Prosimy o cierpliwość ponieważ z informacji uzyskanych w MPGO wynika, że opóźnienia te spowodowane są brakiem wystarczającej ilości kontenerów u ich producentów.

Do czasu dostarczenia pojemników i worków brązowych na odpady biodegradowalne (odpady kuchenne, zielone…..) prosimy  o gromadzenie tych odpadów w workach popielatych lub czarnych, w tych samych co odpady zmieszane.

Worki na odpady zmieszane i segregowane można pobrać u Sołtysów lub w urzędzie gminy w pokoju nr 203.

Harmonogramy i ulotki na temat zasad segregacji dostepne sa w urzędzie oraz na naszej stronie internetowej w zakładce Nowy system odbioru śmieci