Ks. Michał Nędza nauczycielem mianowanym

Ks. Michał Nędza nauczycielem mianowanym

Ks. Michał Nędza, będący nauczycielem religii w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Tajnego Nauczania w Dziekanowicach oraz Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Wsi, zdał wczoraj egzamin i uzyskał stopień nauczyciela mianowanego. Akt nadania wraz z gratulacjami wręczyła księdzu Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Edyta Podmokły.  

Warunkiem uzyskania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego było odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez burmistrza, w skład której weszli: przewodniczący komisji – Zastępca Burmistrza Edyta Podmokły, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach – Bogdan Czarnik, dwóch ekspertów z listy MEN – Teresa Kowal i Małgorzata Dutka – Mucha oraz przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Krakowie – Stanisław Matoga.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, przy nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego, pedagodzy składają ślubowanie, w którym zobowiązują się do rzetelnego pełnienia funkcji nauczyciela i wychowawcy,  dalszego rozwoju własnego i ucznia oraz do wychowywania młodego pokolenia w duchu umiłowania Ojczyzny i tradycji.

Przed Ks. Michałem kolejny etap w rozwoju zawodowym, gdyż uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego otwiera drogę do awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.