Konsultacje społeczne związane z ustawą śmieciową

Na terenie gminy Dobczyce pojawiły się komunikaty – nieznanego autora – zawierające nieprawdziwe informacje na temat podejmowanych przez gminę działań.

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce zamieścił na stronie - zobacz tutaj - oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach, Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce opatrzone pieczęcią Burmistrza i Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce. Na stronie umieszczone zostały wszystkie projekty uchwał.

Radni i Sołtysi posiadają wyżej wymienione materiały.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych.