Konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych Gminy Dobczyc

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów:

  • Szkoły Podstawowej w Dobczycach, Dobczyce ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce;
  • Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Nowa Wieś 16, 32-410 Dobczyce;
  • Gimnazjum w Dobczycach, Dobczyce ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce;
  • Przedszkola Samorządowego NR 3 w Dobczycach, Dobczyce ul. Szkolna 27, 32-410 Dobczyce;
  • Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dobczycach, Dobczyce ul. Szkolna 20 b, 32-410 Dobczyce;

Treść Zarządzenia Nr 65/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu (wraz z załacznikiem) - zobacz