Konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Oferty należy składać do 29 stycznia 2021 roku zarówno w formie elektronicznej w systemie www.witkac.pl a po wydrukowaniu i podpisaniu  w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce. Szczegóły konkursu w załączniku.