Konkurs ofert z zakresu kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych z zakresu kultury i tradycji, turystyki oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Oferty należy składać do 29 stycznia 2021 roku zarówno w formie elektronicznej w systemie www.witkac.pl a po wydrukowaniu i podpisaniu  w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce. Szczegóły konkursu w załączniku.