Konferencja "Rozwój energetyki odnawialnej szansą dla mieszkańców obszaru działania Klastra Energii Odnawialnej Turystyczna Podkowa"

Konferencja "Rozwój energetyki odnawialnej szansą dla mieszkańców obszaru działania Klastra Energii Odnawialnej Turystyczna Podkowa"
Serdecznie zapraszamy na konferencję pn. "Rozwój energetyki odnawialnej szansą dla mieszkańców obszaru działania Klastra Energii Odnawialnej Turystyczna Podkowa", która odbędzie się 24 listopada 2022 r. w auli widowiskowej Regionalnego Centrum Oświatowo - Sportowego w Dobczycach.
 
Program:
 
  • 13:30 - Ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania produkcji i korzystania z odnawialnych źródeł energii - dr Arkadiusz Weremczuk, Instytut Ekonomii i Finansów SGGW
     
  • 14:15 - Rezultaty realizacji projektu Program rozwoju zielonych inwestycji wokół Dobczyc w zakresie opracowania Koncepcji inwestycyjnych: "Opracowanie koncepcji projektu parasolowego montażu nowych źródeł energii odnawialnej w budynkach mieszkalnych na obszarze działania Klastra Energii Odnawialnej Turystyczna Podkowa" - Marek Mitko, Koordynator projektu
  • 14:30 - Dyskusja i podsumowanie.
Konferencja "Rozwój energetyki odnawialnej szansą dla mieszkańców obszaru działania Klastra Energii Odnawialnej Turystyczna Podkowa" odbywa się w ramach projektu “Program rozwoju zielonych inwestycji wokół Dobczyc” dofinansowanego z programu ramowego Unii Europejskiej „Horyzont 2020” z Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF).
 
Agenda spotkania dostępna jest w załączniku.

Galeria: 

plakat promujący konferencję