Konferencja naukowa pt. "Strefy Aktywności Gospodarczej, a zarządzanie w samorządzie terytorialnym”

Konferencja naukowa pt. "Strefy Aktywności Gospodarczej, a zarządzanie w samorządzie terytorialnym”
W dniu 20 czerwca 2022 r. w Niepołomicach odbyła się konferencja naukowa pt. "Strefy Aktywności Gospodarczej, a zarządzanie w samorządzie terytorialnym” organizowana wspólnie przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka oraz Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. W panelu dyskusyjnym wziął także udział Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś.
 
Naukowcy, samorządowcy oraz specjaliści podczas spotkania koncentrowali się na problematyce gospodarczej i zarządzaniu oraz rozwoju stref aktywności gospodarczej, obszarach tworzenia i wdrażania innowacji, zarządzaniu gminą i strategiach rozwoju, kapitale społeczno-gospodarczym gmin oraz procesach związanych z restrukturyzacją.
 
W panelu samorządowców, prowadzonym przez Burmistrza Wieliczki zasiedli przedstawiciele z Sosnowca, Dobczyc, Gdańska oraz Niepołomic, aby rozmawiać o swoich doświadczeniach, związanych z wspieraniem innowacji i przedsiębiorczości, rozwoju stref aktywności gospodarczej oraz przedstawić obszary angażowania się samorządów terytorialnych dla wspierania inwestycji, a poprzez to rozwoju miast i gmin.
 
Informacja za: głos Wieliczka 24