Koncert "Zaśpiewajmy Niepodległej"

grupa ludzi ubrana w eleganckie stroje robią wspólne zdjęcie na scenie

Józef Piłsudski powiedział: “Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium” - te słowa przypominają nam, jak ważne jest, aby pamiętać o naszej historii i kulturze, abyśmy mogli zrozumieć, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. 

Jesienią 1918 roku spełniły się sny pokoleń o wolności, odrodziła się Polska. Koncert „Zaśpiewajmy Niepodległej”, który 11 listopada odbył się w auli widowiskowej Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach, miał być nie tylko wyrazem radości, ale także wdzięczności. Wdzięczności pokoleniom, które przez 123 lata przechowały w sercach pragnienie wolności oraz tym, którzy z bronią w ręku wywalczyli dla nas niepodległość.

Przy akompaniamencie Orkiestry Dętej „Dobczyce” pod batutą kapelmistrza Józefa Manieckiego i przy wsparciu wspaniałych wokalistów zaśpiewaliśmy najpopularniejsze i najbardziej lubiane pieśni żołnierskie i legionowe, pieśni które jednoczyły Polaków w najtrudniejszych momentach naszej historii.

Wydarzenie było także doskonałą okazją by wśród lokalnej społeczności wręczyć wyróżnienie „Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej”, które przyznane zostało na mocy stosownej uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach podjętej podczas LX sesji w dniu 29 marca 2023 r. Zaszczytny tytuł „Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej” za pracę na rzecz gminy Dobczyce otrzymał zaangażowany społeczniczki z sołectwa Kornatka – Pan Jan Piwowarczyk – wieloletni prezes LKS „Rokita” Kornatka i działacz sportowy, budowniczy szkoły w Kornatce oraz społecznik zaangażowany w budowę kościoła parafialnego.

Tytułem „Honorowy Ambasador Gminy i Miasta Dobczyce” odznaczony został natomiast Pan Franciszek Piwowarczyk. Pochodzący z gminy Dobczyce Franciszek Piwowarczyk pełnił w tym roku zaszczytną funkcję Wielkiego Marszałka 86. Parady Pułaskiego, która 1 października 2023 r. przemaszerowała nowojorską Piątą Aleją. Ponadto Franciszek Piwowarczyk pełni funkcję komendantem policji w Irvington w stanie New Jersey i jest zaangażowany w działalność na rzecz amerykańskiej Polonii.

Uchwały, na mocy których przyznane zostały wyróżnienia uroczyście odczytała przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobczycach Małgorzata Jakubowska. Wyróżnionym statuetki i pamiątkowe dyplomy wręczył burmistrz Tomasz Suś, który pogratulował laureatom i wyraził podziękowanie za wkład w rozwój i promocję gminy Dobczyce. Gratulacje utytułowanym przekazali również wiceburmistrz Edyta Podmokły oraz wiceprzewodniczący rady miejskiej Marek Kaczor, a także społeczność obecna podczas uroczystości.

Na scenę zaproszone zostały także wyróżnione w tym roku tytułem "Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej" wieloletnie sołtyski - Pani Zofia Misior oraz Pani Bogumiła Surma. Obie Panie od ponad 20 lat angażują się w sprawy lokalnej społeczności, służą pomocą, integrują lokalne środowiska, rozwiązują konflikty i inicjują wiele działań. Szczególną troską otaczają lokalne dziedzictwo kulturowe i materialne, podtrzymują tradycje i obrzędowość polskiej wsi, a tym samym pielęgnują lokalną tożsamość.

Podczas koncertu prowadzona była także zbiórka środków pieniężnych na rehabilitację pochodzącej z Sierakowa Patrycji Hajduk. W sumie udało się zebrać 2862,50 zł. Zbiórka prowadzona była przy wsparciu wolontariuszy z wolontariatu „Lolek” ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach. Podczas oficjalnych uroczystości rozdawane były także flagi i kokardy narodowe, w czym chętnie pomogli lokalni harcerze i zuchy oraz wspomniani wolontariusze.

Galeria: 

zdjęcie grupowe na tle biało-czerwonych róż
występ  orkiestry dętej na scenie podczas uroczystości
grupa dzieci trzymająca puszki na zbiórkę pieniędzy
grupa ludzi podziwiająca występy ze sceny
Burmistrz z panią burmistrz wręczający tytuł honorowy
kobieta, mężczyźnie przekazująca kwiaty do rąk