Komunikat Wojewody Małopolskiego dotyczący cyfryzacji telewizji

Komunikat 1

Niektóre odbiorniki naziemnej telewizji cyfrowej umieszczają na liście kanałów płatne i kodowane programy radiowe i telewizyjne. Czasami pojawiają się one na początku listy. Programy kodowane wchodzą w skład platformy jednego z operatorów komercyjnych. Nie są one częścią wdrożenia bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce.

Informujemy, że w przypadku pojawienia się na liście kanałów zakodowanych programów, istnieje możliwość utworzenia w telewizorze lub dekoderze cyfrowym własnej listy kanałów, zawierającej tylko programy wybrane przez użytkownika.

Komunikat 2

Przypominamy, że na stronie www.cyfryzacja.gov.pl w dziale „dokumenty” dostępne są Wytyczne dotyczące modernizacji antenowych instalacji zbiorowych (AIZ) po wprowadzeniu DVB-T (http://static.cyfryzacja.gov.pl/files/documenty/WYTYCZNEDOTYCZCEMODERNIZACJIANTENOWYCHINSTALACJIZBIOROWYCHAIZ.pdf). Pomocne będzie również dostępne w tym samym dziale specjalne opracowanie Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla antenowych instalacji zbiorowych przeznaczonych do reemisji usług radiodyfuzji naziemnej (http://static.cyfryzacja.gov.pl/files/documenty/WYMAGANIATECHNICZNEIEKSPLOATACYJNEDLAANTENOWYCHINSTALACJIZBIOROWYCHPRZEZNACZONYCHDOREEMISJIUSUG.pdf).

W razie dalszych pytań należy kontaktować się z bezpłatną infolinią dostępną pod numerem 800 00 77 88 lub skorzystać z elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://www.cyfryzacja.gov.pl/Kontakt,31.html.