Komunikat w sprawie sytuacji na oczyszczalni ścieków

komunikat

W związku z wystąpieniem spienionej wody w rzece w pobliżu wylotu oczyszczonych ścieków w Dobczycach, w dniu 8 marca 2018 r. zostały pobrane próbki ścieków oczyszczonych odprowadzanych do rzeki Raby. Z badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium, parametry ścieków spełniają normy zawarte w pozwoleniu wodno-prawnym, stąd nie stanowią one zagrożenia. W celu ustalenia pochodzenia piany, sprawdzane są m.in. zakłady działające w strefie przemysłowej.

Galeria: 

wyniki badań próbek oczyszczonych ścieków pobranych 8 marca 2018 r. u wylotu ścieków do Raby