Komunikat w sprawie materiałów złożonych na terenie pod zaporą w Dobczycach

napis komunikat
W związku z pojawiającymi się w Internecie informacjami o złożeniu przez pracowników urzędu materiałów na terenie pod zaporą w Dobczycach informuję, że materiały te pochodzą z prowadzonych obecnie prac związanych z korytowaniem i utwardzeniem drogi dojazdowej do mieszkania komunalnego. Zostały one złożone zostały na terenie gminnym tymczasowo, gruz zostanie ponownie wykorzystany do utwardzenia ww. drogi, natomiast pozostałe materiały zostały usunięte. Dodatkowo usunięte zostaną także odpady wcześniej tam zostawione przez osoby trzecie. Stanowczo zaprzeczam informacjom, jakoby pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej zaśmiecali teren pod zaporą.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
Robert Maniecki