Komunikat w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej

komunikat grafika

W dniu 12.04.2018 r. wpłynęło do urzędu pismo protestacyjne, podpisane przez 328 mieszkańców, w którym postulują powołanie przez burmistrza osoby biegłej „w celu sprawdzenia i skontrolowania działań zmierzających do powstania stacji bazowej telefonii komórkowej”. Odbyło się także spotkanie z reprezentantami protestujących.

Uprzejmie informuję, że jestem umówiony na spotkanie z właścicielem obiektu, na którym planowana jest budowa masztu. Będę sugerował w imieniu protestujących wycofanie się z realizacji tego zamierzenia.

Paweł Machnicki,
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce