Kolejny etap prac nad rozbudową zamku zakończony

odbiór prac na zamkuZakończył się kolejny etap prac prowadzonych na dobczyckim zamku pn. „Częściowa odbudowa skrzydła wschodniego obok bramy wjazdowej na zamku w zakresie pomieszania piwnicy”. Dzisiaj odbioru konserwatorskiego prac dokonał Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków dr inż. arch. Jan Janczykowski. Całość prac opiewała na kwotę 42 tys. zł. Dobczyckiemu oddziałowi PTTK przyznano dofinansowane z Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w kwocie 15 tys. zł, Zarząd Główny PTTK przeznaczył na ten cel 19 tys. zł, a wkład własny dobczyckiego oddziału PTTK wyniósł 8 tys. zł.

Spotkanie było również okazją do rozmowy burmistrza Pawła Machnickiego z konserwatorem na temat prowadzonych prac w skansenie w ramach projektu Skansenova.

Galeria: 

Odbiór prac na zamku
Odbiór prac na zamku
Odbiór prac na zamku
Odbiór prac na zamku