Kolejne sukcesy uczniów Szkoły Muzycznej

Uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia po raz kolejny wzięli udział w konkursach  instrumentalnych o zasięgu ogólnopolskim.

Agnieszka Frankowska, Emilia Kryzia, Daria Chlebda, Aleksandra Kryzia z klasy gitary mgr Jadwigi Wołek w dniach 20-21 marca 2013 wzięły udział w  II Dąbrowskim Konkursie Gitarowym w Dąbrowie Górniczej. Agnieszka Frankowska i Emila Kryzia zostały laureatkami tego konkursu otrzymując dyplom wyróżnienia.

 Laureatem został również uczeń Aleksander Baran z klasy trąbki mgr Pawła Durowskiego, który w dniu 14 kwietnia 2013 roku otrzymał dyplom wyróżnienia  w  VII Konkursie Instrumentów Dętych JUPITER 2013 r. W tym samym konkursie   mgr Grzegorz Mania otrzymał dyplom za wyróżniający akompaniament.

Serdecznie wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów artystycznych.

Społeczność Szkoły Muzycznej.

Monika Gubała

 

Galeria: