Kolejne środki na sport przekazane gminie Dobczyce

na scenie stoją samorządowcy odbierającyc promesę wraz z marszałkiem

Samorządowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych odebrali wczoraj z rąk marszałka Witolda Kozłowskiego promesy z obszaru sportu, w ramach trzech konkursów, Małopolskiej Infrastruktury Rekreacyjno-Sportowej (MIRS), Małopolski na Sportowo i Już Pływam. Środki te trafiły także do Gminy Dobczyce, promesę opiewającą na 150 840 zł odebrał radny Jan Hartabus. W ceremonii wręczenia promes uczestniczył także kierownik Referatu Inwestycji Konrad Skiba.

Pozyskane środki w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa MIRS” pozwolą na realizację modernizacji boiska przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi. MIRS zakłada przede wszystkim modernizację obiektów sportowo–rekreacyjnych, będących w niedostatecznym stanie technicznym i funkcjonalnym. W ramach inwestycji przewidziana jest modernizacja boiska sportowego służącego do gry w piłkę nożną i koszykówkę poprzez wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej, zakup i montaż bramek piłkarskich, koszy do koszykówki, wykonanie piłkochwytów, remont istniejących trybun oraz malowanie linii. Na ten cel Gmina Dobczyce otrzymała wsparcie w kwocie 118 tys. zł

Z kolei ponad 32 tys. zł trafi do Gminy Dobczyce na organizację dla uczniów szkół podstawowych pozalekcyjnych zajęć z nauki pływania w ramach projektu „Już pływam”. Każda z grup odbędzie kilkanaście wyjazdów szkoleniowych po 1,5 godziny zajęć z wykwalifikowanymi instruktorami. Zajęcia odbywać się będą w Myślenicach, na Krytej Pływalni „Aquarius”. W ramach projektu dzieci będą miały zapewnione: opiekę podczas wyjazdu, transport, zajęcia w 15 – osobowej grupie pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej, bilet wstępu na basen. Koordynacją projektu zajmuje się Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce.