Kolejne przejścia dla pieszych zostaną doświetlone

Montaż oświetlenia na przejściu dla pieszych przy kościele w rynku

Trwa montaż oświetlenia na kolejnych przejściach dla pieszych w rejonie Rynku. Zadanie to, realizowane na wniosek Gminy Dobczyce wspólnie z Województwem Małopolskim, ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych na tym szczególnie ruchliwym odcinku.

Oświetlenie instalowane jest na trzech przejściach dla pieszych: przy kościele, delikatesach oraz budynku poczty. W ubiegłym roku oświetlone zostały przejścia przy banku oraz skrzyżowaniu z ul. Jagiellońską.

Zadanie to realizowane jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Galeria: 

Montaż oświetlenia na przejściu dla pieszych przy budynku poczty
Montaż oświetlenia na przejściu dla pieszych przy delikatesach