Kolejne materiały dydaktyczne trafiły do przedszkoli

dzieci z muzycznymi bransoletami siedzące na dywanie

Niedawno edukacyjny „magiczny dywan” pojawił się w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Dobczycach, tymczasem kolejne materiały edukacyjne dotarły do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dziekanowicach. To efekt realizacji przez Gminę Dobczyce projektu pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dobczyce”, dofinansowanego ze środków unijnych.

W ramach zadania zakupione do Oddziału Przedszkolnego w Dziekanowicach zostały m. in. oprogramowania logopedyczne, lustro logopedyczne, pomoce do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, pomoce do zajęć rewalidacyjnych, zestawy do integracji sensorycznej oraz inne pomoce dydaktyczne: worek do boksowania złości, kolorowe poduchy – emocje.

Zakupione materiały dydaktyczne wykorzystywane będą do organizowanych w ramach projektu zajęć specjalistycznych. Będą to zajęcia dodatkowe, prowadzone będą zgodnie z  zaleceniami zawartymi w opiniach poradni specjalistycznych.

Zajęcia rozpoczną się już wkrótce. W najbliższych dniach ogłoszona zostanie rekrutacja na zajęcia dodatkowe dla trzech Ośrodków Wychowania Przedszkolnego z naszej gminy, w których realizowany jest projekt:

  • Przedszkole Samorządowe nr 1,
  • Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Brzączowicach,
  • Odział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dziekanowicach.

Pomoce zakupiono już dla dwóch Ośrodków Wychowania Przedszkolnego, pozostał do zrealizowania zakup dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Brzączowicach.

Projekt Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Dobczyce współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Podziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.

Galeria: 

dzieci bawią się na poduszkach z minkami odpowiadającymi emocjom
mata sensoryczna z wypukłościami
poduszki z grafikami emocji
dzieci z muzycznymi bransoletami
dzieci z muzycznymi bransoletami siedzące na dywanie
sala logopedyczna z zamontowanym lustrem logopedycznym
lustro logopedyczne
materiały dydaktyczne do zajęć logopedycznych
materace i ławki do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
zabawa przedszkolaków z chustą klanza
chusta klanza rozciągnięta na ziemi