Kolejna możliwość wsparcia dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na terenie Gminy i Miasta Dobczyce

zaowdy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Burmistrz Gminy I Miasta  Dobczyce  po raz kolejny zaprasza i zachęca  wszystkie jednostki Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających na terenie gminy i miasta Dobczyce  do aktywnych zajęć  sportowych i profilaktycznych  w czasie wakacji,  a  także w okresie powakacyjnym pod hasłem  ”Młodzi strażacy zdrowo, sportowo i bezpromilowo” .  Na ten cel można starać się o środki finansowe z budżetu gminy. Wszelkich informacji udzieli Pani Zofia Kozielska w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, pok. 214. Tel 12/3721721.

Ubiegły rok pokazał jak  Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze  w sposób ciekawy i bezpieczny organizują wypoczynek  w miejscu zamieszkania, bez konieczności  wyjazdu.  Zajęcia te  sprawdzają się i mają ogromny sens, gdyż odciągają od  ryzykownych zachowań, szczególnie w tym trudnym  okresie pandemi oraz innych zagrożeń dot. uzależnień, w tym od mediów społecznościowych - mówi burmistrz Tomasz Suś