Kluby sportowe z gminy Dobczyce beneficjentami programu "Klub"

Kluby sportowe z gminy Dobczyce beneficjentami programu "Klub"

Cztery kluby sportowe z gminy Dobczyce znalazły się na liście beneficjentów rządowego Programu "Klub". W tegorocznej edycji dofinansowanie dostali: Klub Sportowy Futbol Brzączowice (10 tys. zł), Ludowy Klub Sportowy Kornatka (10 tys. zł), Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Dobczycach (15 tys. zł), Ludowy Klub Sportowy Dziecanovia (10 tys. zł).

Celem Programu "Klub" jest dofinansowanie działalności prowadzonej przez podmioty funkcjonujące w lokalnych środowiskach sportowych - kluby sportowe, które stanowią lokalne centra aktywności społecznej oraz miejsca poprawy stanu kondycji fizycznej społeczeństwa. Przedmiotem wsparcia są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego - wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizacja obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego.

Serdecznie gratulujemy wszystkim beneficjentom!