Klasyka (nie) klasycznie w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

projekt Szkoły Muzycznej - Klasyka (nie) klasycznie

„Klasyka (nie) klasycznie - muzyczne inspiracje w przyszłość - sektory kreatywne" to projekt, którego organizatorem jest Szkoła Muzyczna w Dobczycach. Przedsięwzięcie było w całości zrealizowane ze środków otrzymanych od Fundacji Wawel z Rodziną, w ramach Konkursu „Z miłości do radości – Serce rośnie – II edycja”. Ideą projektu było rozwijanie nowych umiejętności wśród dzieci i młodzieży, gdzie muzyka stać się ma inspiracją twórczą i zawodową, narzędziem do odkrywania różnych pasji oraz nabywania nowych umiejętności praktycznych.

W ramach projektu w dniach od 11 do 14 października 2019 r. odbyły się warsztaty tematyczne dotyczące: komponowania i przygotowywania muzyki do spektakli teatralnych; jazzowe; choreograficzne-nowoczesne układy taneczne do kompozycji klasycznych; budowa instrumentów; prawo autorskie- współczesny świat a własność intelektualna; tworzenia animacji do muzyki i prezentacji multimedialnych oraz tworzenia reportażu filmowego dotyczącego koncertu. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów zaproszony spośród artystów ze środowiska lokalnego i ze środowiska artystycznego Krakowa, a udział w nich wzięło 50 uczestników.

Podsumowaniem całego projektu był koncert pt. "Muzyczna Liga Kreatywności", który odbył się 15 października 2019 r. o godzinie 10.00 w auli Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego im. Burmistrza Marcina Pawlaka. Podczas finału uczestnicy zaprezentowali swoje prace i umiejętności nabyte podczas warsztatów.

W koncercie uczestniczyli zaproszeni goście: Pani Edyta Podmokły – zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce, Pan Wojciech Winkel – Dyrektor Firmy Wawel S.A. oraz Pani Sylwia Warnecka – Prezes Fundacji Wawel z Rodziną.

Na zakończenie wspaniałego koncertu zostały wręczone wszystkim uczestnikom słodkie upominki od Firmy Wawel S.A., a licznie przybyła publiczność nagrodziła występujących gromkimi brawami.

Galeria: 

Klasyka (nie) klasycznie w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach
Klasyka (nie) klasycznie w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach
Klasyka (nie) klasycznie w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach
Klasyka (nie) klasycznie w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach
Klasyka (nie) klasycznie w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach
Klasyka (nie) klasycznie w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach