Kanalizacja na os. Jagiellońskim

Kanalizacja os. Jagiellońskie

Dobiegają końca prace przy kanalizacji na osiedlu Jagiellońskim w Dobczycach, obecnie prowadzone są blisko skrzyżowania z ul. Witosa. Koszt inwestycji oszacowano na kwotę prawie 139 tys. zł. Kolejnym etapem będzie utworzenie alejki pieszo-jezdnej. Jest ona obecnie w fazie projektowania.