Już niedługo skorzystamy z nowej ścieżki pieszo-rowerowej

Ścieżka pieszo-rowerowa

Trwają prace nad asfaltowaniem ścieżki pieszo-rowerowej prowadzącej wałem pomiędzy ulicami Rzeźniczą i Mostową. Nawierzchnia sprawdzi się zarówno dla spacerowiczów, rowerzystów, jak i rolkarzy. Dodatkowo zamontowane zostanie oświetlenie oraz ławki.

Kolejna część prac wykonywana jest na wale od nowego mostu wzdłuż ogródków działkowych, gdzie budowana jest nowa ścieżka. Prace te są prowadzone w ramach I etapu Zagospodarowania otoczenia Zbiornika Dobczyckiego.

Jeszcze w ramach tego samego projektu uporządkowany zostanie teren byłego OSiRu, wyznaczone zostaną parkowe alejki, zainstalowany zostanie monitoring i oświetlenie. Wybudowana zostanie również konieczna infrastruktura techniczna oraz rozbudowany zostanie tamtejszy parking. W parku znajdą się m.in. place zabaw.

Etap I Zagospodarowania otoczenia Zbiornika Dobczyckiego realizowany jest w ramach działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 (RPO WM).

Całkowita wartość projektu Zagospodarowania otoczenia Zbiornika Dobczyckiego - etap I : 5 365 185,08 zł
Wartość dofinansowania: 3 957 817,92 zł

Galeria: 

Ścieżka pieszo-rowerowa
Ścieżka pieszo-rowerowa
Ścieżka pieszo-rowerowa
Ścieżka pieszo-rowerowa