Jan Hartabus wyróżniony tytułem "Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej"

Jan Hartabus wyróżniony tytułem "Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej"

Podczas XIII Sesji Rady Miejskiej w Dobczycach członkowie Rady podjęli uchwałę w sprawie przyznania wyróżnienia „Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej” Panu Janowi Hartabusowi. Zarówno Kapituła Wyróżnienia analizująca wniosek, jak i radni dyskutujący nad projektem uchwały, byli zgodni co do słuszności jej podjęcia.

Pan Jan Hartabus to aktywny społecznik, bez reszty zaangażowany w życie gminy i szczególnie sobie bliskiej - Nowej Wsi. Od 25 lat nieprzerwanie jest radnym Rady Miejskiej w Dobczycach, a wcześniej przez wiele lat pełnił również funkcję sołtysa Nowej Wsi. W latach 2006 – 2019 był Prezesem OSP w Nowej Wsi wkładając dużo pracy w rozwój jednostki, zarówno w kształcenie jej członków, jak i doposażanie jednostki. Do 2016 r. pełnił również funkcję wiceprezesa Zarządu Gminnego OSP w Dobczycach, a także funkcję członka komisji rewizyjnej Oddziału Powiatowego OSP RP w Myślenicach.

Pan Jan jest osobą godzącą rolę przedsiębiorcy z dużą aktywnością społeczną i charytatywną. Dzięki jego inicjatywom strażnica OSP w Nowej Wsi stanowi centrum życia kulturowego, a zaplecze sportowe Klubu Sportowego UKS „Orzeł” pozwala na rozwój aktywności fizycznej przez cały rok. Innym z działań integrujących środowisko lokalne było założenie i zainspirowanie do rozwoju Orkiestry Dętej „Barka”. Aktywnie działa na rzecz dialogu między przedsiębiorcami w Izbie Gospodarczej Dorzecza Raby, w której pełni funkcję członka Zarządu, wspiera ochronę dziedzictwa lokalnego działając w Społecznym Komitecie Odnowy Kościoła Romańskiego w Dziekanowicach (wiceprzewodniczący Komitetu), z zaangażowaniem od lat działa na rzecz współpracy międzynarodowej i partnerstwa Dobczyce – Versmold.

W ubiegłym roku Pan Jan Hartabus otrzymał Srebrną Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski, a wcześniej również odznaczony był Srebrnym Krzyżem Zasługi (2010 r.); Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Honorowym Krzyżem Zasługi (2019 r.).

O dokładnej dacie oficjalnego wręczenia wyróżnienia „Zasłużony dla Ziemi Dobczyckiej” będziemy informować.