Inwestycje w zakresie budowy chodników

miniatura filmu - linkBurmistrz Paweł Machnicki o inwestycjach w zakresie budowy chodników. Odbioru prac budowlanych dokonano na ul. Myślenickiej, jeszcze w tym roku realizowana będzie budowa dalszej części chodnika na ul. Zarabie w stronę ośrodka zdrowia. Obie te inwestycje realizowane są wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Chodnik powstanie również m.in. wzdłuż ulicy Lubomirskich w Dobczycach.

Film otworzy się w nowym oknie po kliknięciu w miniaturę.

Film autorstwa Włodzimierza Juszczaka - radnego Rady Miejskiej w Dobczycach.