Intensywne prace przy ul. Jałowcowej. Nowa inwestycja w Dobczycach

prace inwestycyjne przy ul. Jałowcowej
INTENSYWNE PRACE PRZY UL. JAŁOWCOWEJ W DOBCZYCACH
Wykonawca inwestycji przy ul. Jałowcowej nie zwalnia tempa. Prace w terenie są już bardzo widoczne i zaawansowane, a inwestycja z dnia na dzień postępuje.
 
 
Przypomnijmy:
W maju miało miejsce podpisanie umowy na dofinansowanie do realizacji zadnia pn. „Przeniesienie infrastruktury drogowej w zamian za stabilizację osuwisk nr 154167 i nr 154187 wraz z odbudową drogi gminnej ul. Jałowcowa w Dobczycach”, polegających na rozbudowie drogi gminnej nr 540007K - ul. Jałowcowej wraz z budową ul. Budowlanych (obecna ul. Braci Kowalskich).
Umowę podpisali wojewoda Krzysztof Jan Klęczar oraz burmistrz Tomasz Suś przy kontrasygnacie skarbnik Antoniny Trojan i w obecności przedstawicieli lokalnego samorządu i urzędu gminy. Przyznane dofinansowanie w wysokości pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa.To kluczowe dla rozwoju tego rejonu zadanie już się rozpoczęło. Niedługo po podpisaniu umowy na dofinansowanie została bowiem podpisana umowa z wykonawcą tej inwestycji – konsorcjum, którego liderem jest spółka OMEGA Zakład Sieci Wod.-Kan. Sp. z o.o.
 
Całość inwestycji opiewa na kwotę 5 399 832,03 zł brutto.
 
- Będziemy realizować budowę drogi alternatywną do drogi osuwiskowej na ul. Jałowcowej. To bez wątpienia bardzo ważny czas. Sprawnie udało się nam pozyskać środki zewnętrzne, które pochodzą z rezerwy budżetowej państwa i zostały nam przekazane za pośrednictwem wojewody Krzysztofa Jana Klęczara. Realizacja zadania spowoduje podwójne korzyści. Z jednej strony budowa drogi alternatywnej umożliwi komfortowy dojazd do istotnej infrastruktury turystycznej – hotelu czy atrakcji jaką jest korona zapory, a także znacznie poprawi jakość dojazdu mieszkańcom. Z drugiej strony będzie to przygotowanie zaplecza pod rozwój mieszkalnictwa. Bardzo się z tego cieszę i uważam, że będzie to silny impuls do dalszego rozwoju gminy Dobczyce. Jeszcze raz pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby te środki udało się pozyskać. – podsumował burmistrz Tomasz Suś podczas podpisania umowy z wykonawcą.
 

Galeria: 

budowa drogi  na Jałowcowej
budowa drogi  na Jałowcowej
inwestycja budowa drogi na Jałowcowej
inwestycja budowa drogi na Jałowcowej