INFORMACJA

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce informuje, że po przeprowadzonym badaniu wody w laboratorium MPWiK Kraków S.A. pobranej z sieci wodociągowej w ul. Górskiej oraz ul. Przedbronie w dniu 21.01.2014r. stwierdzono, że woda nadaje się do spożycia. Zapach, który był wyczuwalny w godzinach popołudniowo-wieczornych dnia 20.01.2014r spowodowany był koniecznymi pracami w obiekcie pompowni wody, jednakże nie stanowił zagrożenia dla zdrowia odbiorców wody. Za wszelkie utrudnienia w korzystaniu z sieci wodociągowej w ul. Górskiej i ul. Przedbronie UGiM Dobczyce przeprasza.