Informacja w sprawie dopisania do spisu wyborców Gminy i Miasta Dobczyce

wybory prezydenckie - grafika

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce – Ewidencja Ludności uprzejmie informuje, iż wnioski złożone o dopisanie do spisu wyborców dla wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. utraciły ważność.

Osoby, które chcą zostać ujęte w spisie wyborców Gminy i Miasta Dobczyce sporządzonych dla wyborców na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., muszą złożyć ponownie wniosek o dopisanie do spisu wyborców w terminie do 23 czerwca 2020 r.