Informacja o zmianie organizacji ruchu na drodze wewnętrznej wzdłuż budynku Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach

droga wewnętrzna przy RCOS

Szanowni Państwo,

w przeprowadzonej ankiecie na stronie internetowej Gminy Dobczyce, dotyczącej organizacji ruchu na drodze wewnętrznej wzdłuż budynku Regionalnego Centrum Oświatowo-Sportowego w Dobczycach,  większość z Państwa opowiedziała się za zmianą organizacji ruchu z istniejącej „strefy ruchu” na „strefę zamieszkania”.

W związku z powyższym w miesiącu maju 2019 r. zostanie zmieniona organizacja ruchu na tejże drodze.

Przypominam, że po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu parkowanie samochodów może odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Nie będzie możliwości parkowania samochodów wzdłuż ulicy. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h i najważniejsza kwestia związana z ruchem pieszych tj. pieszy może poruszać się po całej udostępnionej przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami.

Jednocześnie informuję, że miejsca parkingowe zlokalizowane po lewej stronie tej ulicy są przeznaczone do parkowania pojazdów wyłącznie przez mieszkańców osiedla Piastowskiego.

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce

Tomasz Suś

W załączeniu mapka przedstawiająca zmienioną organizację ruchu.