Informacja o obowiązku przyłączenia budynku do kanalizacji

komunikat

W związku z zakończeniem inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stojowice, Dobczyce ul. Grabowa oraz Kornatka – Zalas informujemy mieszkańców tych obszarów o obowiązku przyłączenia swoich budynków do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w terminie do 31.10.2022 r.

Przed przystąpieniem do prac należy uzyskać warunki techniczne przyłącza do kanalizacji, składając w tym celu wniosek w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce w pok. 202 (plik do pobrania poniżej). Po wykonaniu przyłącza zostanie spisany protokół odbioru oraz podpisana umowa na odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (12) 37-21-791 w godz. od 7:00 15:00.